Chat
Online
Chat now
9 látogató
 
vissza az oldal tetejére

Diablo hírek

 

Partnereink

 

 

 

 

Diablo fórumok

 
Diablo 2
490 hozzászólás
Diablo Hungary
215 hozzászólás
Diablo 1
18 hozzászólás
Három szavas történet
249 hozzászólás
Magyar Diablo III Klánok
92 hozzászólás
Az utolsó remény
169 hozzászólás
Diablo 3
1959 hozzászólás
Trade
249 hozzászólás

Új Diablo játékosok

 

Kedvelt Diablo cikkek

 
Diablo III - Demon Hunter
95100 megtekintés
 
Diablo III - Barbár
93972 megtekintés
 
Diablo III - Wizard
93638 megtekintés
 
Diablo III - Monk
85488 megtekintés
 
Diablo III - Crusader
73833 megtekintés
 
Diablo III - Witch Doctor
73181 megtekintés
 
 
Minden a Legendary Gemekről
43042 megtekintés
 
Mi az a Diablo?
41908 megtekintés
 
 

Beszéd téma

 
Minden a Legendary Gemekről
114 hozzászólás
 
Patch 2.1.1 - Magyarul
91 hozzászólás
 
Minden a Kanai’s Cube -ról
72 hozzászólás
 
 
Indul a Lottó!
57 hozzászólás
 
 

Balu999 hozzászólt a(z) Diablo 2 témájú fórumban. szeptember 05.
 
 

Friss Diablo hírek

 
Diablo I 2012. április 01. 0 hozzászólás
 

Cain

 

Cain, az öreg Tristram mesemondója. Minden szövege kétszer olyan hosszú, mint a többieké, ha odamész hozzá, úgy köszönt: "Helló, barátom, figyelj rám egy kicsit!" Ja, nem nehéz megtalálni, a kutat őrzi, a főtér közepén.

Azonkívül, hogy természetesen pletykái vannak és a küldetésekhez is van hozzáfûznivalója, a dolgok azonosítása miatt érdemes hozzá odamenni rendszeresen. Ez a képessége megegyezik a Scroll of Identify tekercsével, a árat is beleértve: 100 arany egy azonosítás. Erre a Premium és Unique cuccoknál van szükség, de ezt elolvashatod bõvebben a Három alaptípus leírásánál.

Mit érdemes azonosítani?
- Hát elõször is ha keresel valamilyen tárgyat, annak a kategóriájához tartozó összeset általában érdemes azonosítani. Vannak olyan cuccok, amelyeket szinte csak a módosító tagjaik minõsítenek (íjak, botok, sisakok), ezért szinte mindegy, milyen az alap tulajdonságuk. Ilyenkor belefér az is, ha negatív módosító tagra bukkansz. 
- Az összes Unique tárgyat, kivéve ha ránézésre tudod, mi az, és nem kell. 
- Az ékszereket általában érdemes, mert kis helyet foglalnak el, könnyû kicipelni, és viszonylag sok pénzt érnek majd. Persze itt figyelembe kell venni, hogy neked milyenek vannak. A Dungeon ékszerei legfeljebb kettőt adnak minden attribútumhoz, de hamarabb levesznek hatot mindenbõl, míg a Hell-en már alig-alig lehet olyanra bukkanni, ami legalább 15-öt ne tenne valamihez, vagy 30% resist-et, vagy To Hit-et. 
- Ha pénzt akarsz, akkor már kicsit komplikáltabb a helyzet. Kérdés, hogy milyen szintû a karaktered? A legelején a földön nagyon kevés aranyat találsz, érdemes kicipelni még egy izmosabb alapkardot is, fejszét, botot, íjat pláne. Az 1-2 szinteken talált Premium cuccokat gyanakvással kell fogadni, mert jó eséllyel negatív elõjelûek lesznek, és Gris 1 aranyat ad majd érte, vagy ha netán pozitív, akkor is egy Club of Light ér mondjuk 30 aranyat, ami még mindig ráfizetés az azonosítás költségéhez képest. Kivételt képeznek a világító szörnyekbõl kieső tárgyak, amelyek minden esetben pozitív elõjelûek, ezeket érdemes azonosítani, illetve természetesen minden Unique item. Ahogy haladsz lefelé, úgy változik a helyzet. A Katakombában már érdemes minden ékszert, fejszét, íjat, komolyabb öltözetet (netán már páncélt), nagyobb kardot, buzogányt azonosítani. A Barlangtól kezdve pedig mindent megéri azonosítani, noha még lesznek szép számmal negatív elõjelûek is. A Hell-en már nem, ott már igazán jó üzlet lesz kihozni mindent, különösen a páncélokat, nagyfejszéket, nagy kardokat, nagy botokat. Ha el tudtad kezdeni a Nightmare-t, az aranyak ugrásszerû megszaporodása miatt abszolút nem érdemes semmit azonosítani, egészen a Barlangig, jobban megéri fölszedegetni a földrõl az aranyat. De persze mire ezt meg tudod tenni, addigra el tudod kezdeni valószínûleg a Hell fokozaton is a játékot, ahol pedig még érdemesebb fölszedegetni az aranyat, a pontokról nem is beszélve... Eljutva a Hell/Hell-re, tapasztalni fogod, hogy már egészen más indokból lesz érdemes kicipelni dolgokat: úgyis lesz elég pénzed, viszont ha már jóval 30-as szint fölött vagy, akkor igazán jó dolgokat találhatsz, amik jóval többet érnek.. Ez különösen a páncélokra igaz, de Hell-en ékszert otthagyni azonosítatlanul sem szabad.

Amíg Cain nem azonosította a dolgot, az addig az alaptípusának megfelelõ értéken szerepel, ha netán javíttatni kell, annak költsége ezzel lesz arányos. Amikor azonosítja, ez felugrik, néha csillagászati magasságokba. Hogy érdemes-e azonosítatlanul javíttatni dolgokat, amíg nem tudod biztosan, kell-e egyáltalán, ezt mindenki döntse el maga.

Tolmács:

Cain: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"The witch, Adria, is an anomaly here in Tristram. She arrived shortly after the cathedral was desecrated while most everyone else was fleeing. She had a small hut constructed at the edge of town, seemingly overnight, and has access to many strange and arcane artifacts and tomes of knowledge that even I have never seen before."

Adria, a boszorkány rendellenes itt Tristramban. Röviddel az után érkezett, hogy a székesegyházat megszentségtelenítették, akkor, amikor mindenki más menekült. Épített egy kis kunyhót a városszélen, látszólag éjszaka, és hozzá tud férni sok rejtélyes és bûvös varázstárgyhoz és könyvhöz, amiket még sohasem láttam ezelõtt.

Farnham-rõl
"Poor Farnham, he is a disquieting reminder of the doomed assembly that entered into the cathedral with Lazarus on that dark day. He escaped with his life, but his courage and much of his sanity were left in some dark pit. He finds comfort only at the bottom of his tankard nowadays, but there are occasional bits of truth buried within his constant ramblings."

Szegény Farnham, õ egy nyugtalankodó emlékezõje az elítélt gyülekezetnek, akik beléptek a székesegyházba Lazarus-szal, azon a sötét napon. Sikerült életben maradnia, de bátorsága és nagy része józan eszének ott maradt egy sötét veremben. Manapság már csak a fémkupája fenekére tekintve érzi jól magát, de idõnként van némi igazság eltemetve az állandó elkalandozásaiban.

Gillian-rõl
"Gillian is a fine woman, much adored for her high spirits and her quick laugh, she holds a special place is my heart. She stays on at the tavern to support her elderly grandmother who is too sick to travel. I sometimes fear for her safety, but I know that any man in the village would rather die than see her harmed."

Gillian finom hölgy, tiszta lelkével, csilingelõ kacagásával különleges helyet tölt be szívemben. Nem hagyá ott a fogadót, hogy támaszt nyújthasson idõs nagymamájának, ki súlyos betegsége okán nem bírná az utazást. Néha aggódom biztonságáért, de tudom, bármely férfiú falunkban inkább meghalna, mintsem õneki bántódása essék.

Griswold-ról
"Griswold - a man of great action and great courage. I bet he never told you about the time he went into the labyrinth to save Wirt, did he? He knows his fair share of the dangers to be found there, but then again - so do you. He is a skilled craftsman, and if he claims to be able to help you in any way, you can count on his honesty and his skill."

Griswold - a határtalan bátorság és cselekvés embere. Lemerem fogadni, soha nem mesélt neked arról, hogy lement a labirintusba, hogy megmentse Wirt életét, igaz-e? Tudja jól miféle részt vállal az odalent található veszélyekbõl aki oda letéved,  így ezt te is tudod. Õ egy nagy tudású mesterember, és ha õ azt állítja, hogy tud segíteni valamiben, akkor bátran számolhatsz a képességével és becsületével.

Ogden-rõl
"Ogden has owned and run the Rising Sun inn and tavern for almost four years now. He purchased it just a few short months before everything here went to hell. He and his wife Garda do not have the money to leave as they invested all they had in making a life for themselves here. He is a good man with a deep sense of responsibility."

Ogden négy éve tulajdonosa és vezetõje a Felkelõ Nap nevû korcsmának és fogadónak. Pár rövid hónappal annak elõtte vásárolák, mielõtt itt minden pokollá változa. Nejével, Gardával nincs elég pénzük, hogy elköltözzenek, mert mindenüket az itt való letelepedésükbe fekteték. Õ becsületes, mély felelõsség érzetû ember.

Pepin-rõl
"Ah, Pepin. I count him as a true friend - perhaps the closest I have here. He is a bit addled at times, but never a more caring or considerate soul has existed. His knowledge and skills are equaled by few, and his door is always open."

Oh, Pepin. Úgy tekintek rá, mint igaz barátomra, talán õ áll a legközelebb hozzám az itteniek közül. Idõnként  kicsit szórakozott, de soha törõdõbb, figyelmesebb lélek nem létezett nála. Bölcsessége és ügyessége páratlan, és ajtaja mindig nyitva áll.

Wirt-rõl
"The story of Wirt is a frightening and tragic one. He was taken from the arms of his mother and dragged into the labyrinth by the small, foul demons that wield wicked spears. There were many other children taken that day, including the son of King Leoric. The knights of the palace went below, but never returned. The blacksmith found the boy, but only after the foul beasts had begun to torture him for their sadistic pleasures."

Wirt története rémisztõ és tragikus. Édesanyja karjaiból ragadák el és hurcolák a labirintusba a kicsi visítozó, lándzsát lóbáló démonok. Sok más gyermeket elvittek azon éjjelen, köztük Leoric király fiát. A palota lovagjai alászálltanak, de vissza soha nem tértenek. A kovács találá meg a fiút, de csak miután a szörnyek már aláveték iszonyú kínzásaiknak.


 

Cain: Mindenfélérõl

Küldetésekrõl

"I know of many myths and legends that may contain answers to questions that may arise in your journeys into the labyrinth. If you come across challenges and questions to which you seek knowledge, seek me out and I will tell you what I can."

Sok mítoszt és legendát ismerek, melyek válasszal szolgálhatnak a labirintusban megteendõ utad közepette felmerülõ kérdéseidre. Ha válaszra váró talánnyal, khívással találkoznál, keress meg, s én elmondom, mit arról tudok.

A labirintus könyveirõl
"While you are venturing deeper into the labyrinth you may find tomes of great knowledge hidden there.

Read them carefully for they can tell you things that even I cannot."

Ahogy egyre alant szállsz a labirintus mélyén, találkozhatsz az ott elrejtett nagy tudású könyvekkel.

Gondosan olvasd el õket, mert olyan dolgok birtokába juttathatnak, melyekrõl én sem tudok.


 

 
Címkék: cain, diablo 1
vissza
Morzan
szerkesztő
 
 
 
Most itt vannak
 
nincsenek hozzászólások
Eddig 0 hozzászólás érkezett. Legyél Te az első!
 
töltés...
Hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be az oldalon!
Hozzászólások betöltése...
 

Diablo videók

 

Utolsó hozzászólások

 

Ajánló

 

Szavazás

Diablo képekben

 
 
 
kép 52
 
 

Diablo a facebookon

 

A Diablo hírei

 

5 éves a Diablo és a Diablo Hungary

Bár mi tegnap lettünk hivatalosan 5 évesek, a Diablo III viszont ma! Szóval Boldog születésnapot mind a kettőnknek!
június 21. - diablohungary.hu

Betekintés: Challenge Rift

Mi az a Challenge Rift és milyen kihívásokat állít felénk? A Blizzard betekintőjének következő részét ezen kérdések feltárásának szánta.
június 21. - diablohungary.hu

Necromancer kampány animáció

Percekkel ezelőtt gurult ki a hivatalos facebook oldalra az alábbi videó, amely az új karakter kampányához tartozik. Sötétnek sötét, erősnek erős, mi kell még?
június 21. - diablohungary.hu

Minden amit a Season -ről tudni kell

Számos cikkben írtunk már arról, hogy mit is tartogat számunkra a 2.1 -es patch; volt már szó a season-röl is hírmorzsák keretében. Most azonban egy csokorba foglalva részletesen megnézzük miről is szól valójában és mi mindent tartogat számunkra.
január 30. - diablohungary.hu

Crusader Karakterbemutató

Üdvözöllek Kalandor! Ebben a bemutatóban megismerkedhetsz a Crusaderrel! Teljes leírást olvashatsz a Reaper of Souls új kasztjáról, amibe beletartozik története és összes eddigi skillje. Mindez teljesen magyarul. Frissítve a 2.1 -es javításnak megfelelően
január 30. - diablohungary.hu