Chat
Online
Chat now
13 látogató
 
vissza az oldal tetejére

Diablo hírek

 

Partnereink

 

 

 

 

Diablo fórumok

 
Diablo 2
490 hozzászólás
Diablo Hungary
215 hozzászólás
Diablo 1
18 hozzászólás
Három szavas történet
249 hozzászólás
Magyar Diablo III Klánok
92 hozzászólás
Az utolsó remény
169 hozzászólás
Diablo 3
1959 hozzászólás
Trade
249 hozzászólás

Új Diablo játékosok

 

Kedvelt Diablo cikkek

 
Diablo III - Demon Hunter
95271 megtekintés
 
Diablo III - Barbár
94100 megtekintés
 
Diablo III - Wizard
93831 megtekintés
 
Diablo III - Monk
85604 megtekintés
 
Diablo III - Crusader
73970 megtekintés
 
Diablo III - Witch Doctor
73252 megtekintés
 
 
Minden a Legendary Gemekről
43085 megtekintés
 
Mi az a Diablo?
42397 megtekintés
 
 

Beszéd téma

 
Minden a Legendary Gemekről
114 hozzászólás
 
Patch 2.1.1 - Magyarul
91 hozzászólás
 
Minden a Kanai’s Cube -ról
72 hozzászólás
 
 
Indul a Lottó!
57 hozzászólás
 
 

kedveli a(z) Diablo II - Battle.net című cikket. 3 napja
 
 

Friss Diablo hírek

 
Diablo I 2012. április 01. 0 hozzászólás
 

A többi városlakó

 

Előre bocsátom: aki bármire is használható a városban, annak külön oldalon van leírva a tudománya. Ezek itt a haszontalanok:

Ogden:
Ő Tristram fogadósa, amikor először mész oda hozzá, ő mondja a játék bevezető szövegét, ezt nem úszod meg, ha a cégérét akarod neki odaadni, akkor is előbb ez jön. A főtéren áll a fogadója, a legnagyobb ház.

Tolmács:

Ogden: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"Adria is wise beyond her years, but I must admit - she frightens me a little.

Well, no matter. If you ever have need to trade is items of sorcery, she maintains a strangely well-stocked hut across the river."

Adria korát meghazudtolóan bölcs, de be kell vallanom - félek tõle kissé.

De mindegy, ha valaha szeretnél vásárolni mágikus tárgyakat, kunyhója meglepõen sokmindent rejteget a folyó túloldalán.

Cain-rõl
"If you want to know more about the history of our village, the storyteller Cain knows quite a bit about the past."

Ha többet szeretnél megtudni falunk történetérõl, Cain, a mesemondó igen sokat tud a régmúlt dolgokról.

Farnham-rõl

"Farnham spends far too much time here, drowning his sorrows in cheap ale. I would make him leave, but he did suffer so during his time in the labyrinth."

Farnham túl sokat idõzik itt, míg bánatát olcsó sörbe fojtja. Kitenném a szûrét, dehát olyan sokmindenen ment keresztül annak idején a labirintusban.

Gillian-rõl
"Gillian, my barmaid? If it were not for her sense of duty to her grand-dam, she would have fled from here long ago.

Goodness knows I begged her to leave, telling her that I would watch after the old woman, but she is too sweet and caring to have done so."

Gillian, a szolgáló? Ha nem volna felelõsséggel a nagyanyjáért, már régen elmenekült volna innen.

Az ég szerelmére kértem, menjen innen, megígérve neki, hogy majd gondját viselem az öregasszonynak, de õ olyan kedves, gondoskodó, hogy nem tesz ilyet.

Griswold-ról
"Griswold the blacksmith is extremely knowledgeable about weapons and armor. If you ever need work done on your gear, he is definitely the man to see."

Griswold, a kovács elképzelhetetlen sokat tud a fegyverekrôl és páncélokról. Ha valaha is szükséged lesz a felszerelésed javítására,  feltétlenül õt keresd.

Pepin-rõl
"Pepin is a good man - and certainly the most generous in the village. He is always attending to the needs of others, but trouble of some sort or another does seem to follow him wherever he goes..."

Pepin jó ember - bizonyára a legsegítõkészebb a faluban. Mindig a mások szolgálatára áll, de valahogy a balszerencse mindenhova elkíséri...

Wirt-rõl
"Wirt is a rapscallion and a little scoundrel. He was always getting into trouble, and it's no surprise what happened to him.

He probably went fooling about someplace that he shouldn't have been. I feel sorry for the boy, but I don't abide the company that he keeps."

Wirt egy kis mihaszna semmirekellõ. Folyton csak a baj volt vele, és nem csoda, ami végül történt.

Nyilván valami olyasmibe ütötte az orrát, amibe nem kellett volna. Sajnálom a fiút, de csak rajta múlik, hogy milyen társaságba keveredik.

 


 

Ogden: Mindenfélérõl

Az õsi szabályról
"Many adventurers have graced the tables of my tavern, and ten times as many stories have been told over as much ale. The only thing that I ever heard any of them agree on was this old axiom. Perhaps it will help you. You can cut the flesh, but you must crush the bone."

Sok kalandozó koptatá már a fogadóm asztalait, és tízszer annyi történet hangza itt el, mint amennyi sör fogya. Az egyetlen dolog, amit hallék, s valahányan egyet értének benne, az az õsi szabály vala. Talán segítségedre lészen. Lehet vágni a húst, de a csontot törni kell.

 


 

Farnham:
Ő a helybéli részeg, mindenféle ökörségeket lehet tőle hallani. Állítólag azért iszik, mert találkozott a szörnyekkel. Jó kifogás. Őt látod meg elsőre, mert annak a háznak az oldalában ücsörög, ahova kerülsz a játék elején.

Tolmács:

Farnham: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"Why don't that old crone do somethin' for a change. Sure, sure, she's got the stuff, but you listen to me... She's unnatural. I ain't never seen her eat or drink - and you can't trust somebody who doesn't drink at least a little."

Igazán csinálhatna má valamit az a vén szatyor. Persze, persze, marha jó cuccai vannak, de ide hallgass... Ezzel a némberrel nem stimmel valami. Soha nem eszik, nem iszik - márpedig nem lehet megbízni olyanban, aki nem iszik legalább egy kicsit.

Cain-rõl
"Cain isn't what he says he is. Sure, sure, he talks a good story... Some of 'en are real scary or funny... But I think he knows more than he knows he knows."

Cain nem az, akinek mondja magát. Persze, persze, sok jó története van... van köztük ténleg ijjesztõ meg muris is... De én asszem többet tud, mint asziszi, hogy tuggya.

Gillian-rõl
"The gal who brings the drinks? Oh, yeah, what a pretty lady. So nice, too."

A leányzó, aki kihordja az italt? Hú, micsoda csinos nõszemély. És még kedves is.

Griswold-ról
"Griswold? Good old Griswold. I love him like a brother! We fought together, you know, back when... we... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!"

Griswold? A jó öreg Griswold. Úgy szeretem, mint testvéremet! Együtt harcoltunk, tudod, még amikor... amikor... Lazarus... Lazarus... Lazarus!!!

Ogden-rõl
"Ogden is the best man in town. I don't think his wife likes me much, but as long as she keeps tappin' kegs, I'll like her just fine. Seems like I been spendin' more time with Ogden than most, but he's so good to me..."

Ogden a legjobb fickó a városba. Nem hinném, hogy a felesége nagyon kedvelne, de amíg õ kezeli a korsókat, addig õt is szeretem. Mintha Ogdennel tölteném a legtöbb idõt, dehát annyira jó hozzám...

Pepin-rõl
"Hehehe, I like Pepin. He really tries, you know. Listen here, you should make sure you get to know him, good fella like that with people always wantin' help. Hey, I guess that would be kinda like you, huh hero? I was a hero too..."

Hihihi, úgy szeretem Pepin-t. Tudod, õ aztán mindent megpróbál. Figyejjé má, meg kéne vele ismerkedned, cimbora, az embereknek mindig kell a segítség. Hé, ez olyan, mint te, hukk, hõs? Én is hõs voltam...

Wirt-rõl
"Wirt is a kid with more problems than even me, and I know all about problems. Listen here - that kid is gotta sweet deal, but he's been there, you know? Lost a leg! Gotta walk around on a piece of wood. So sad, so  sad..."

A Wirt gyereknek még nálam is több gondja van, én meg aztán tudom, mi a gond. Figyuzzál - az a kölyök marha aranyos, de õ is ott volt, tudod? Otthagyta a lábát! Egy fadarabon kell járkálnia. De szomorú, de szomorú..

 


 

Farnham: Mindenfélérõl

Aranyról
"No one ever lis... listens to me. Somewhere - I ain't too sure - but somewhere under the church is a whole pile o' gold. Gleamin' and shinin' and just waitin' for someone to get it."

Senki nem hall... hallgat meg engemet. Valahol - bár affene se tuggya - de valahol lenn, a templom alatt van egy naaagy rakás arany. Csillog meg villog, meg minden, csak azt várja, hogy valaki megkaparintsa.

Menekülésrõl
"If I was you... and I ain't... but if I was, I'd sell all that stuff you got and get out of here. That boy out there... he's always got something good, but you gotta give him some gold or he won't even show you what he's got."

Ha én a te helyedben vónék... de nem vagyok... de ha mégis vónék, akkó eladnám az összes cuccot, amit most cipelsz, és elhúznám a csíkot. Az a fiú ott a végen... mindig van valami klassz nála, de ha nem adsz neki pár aranyat, meg se mutatja.

Fegyverekrõl
"I know you gots your own ideas, and I know you're not gonna believe this, but that weapon you got there - it ajust ain't no good against those big brutes! Oh, I don't care what Griswold says, they can't make anything like they used to in the old days..."

Biztos megvan a saját véleményed, és úgyse fogsz hinni nékem, de az a fegyver az oldaladon - szart se ér azok ellen az izék ellen! Akármit is mond Griswold, ezek már nem képesek olyan dolgokra, mint a régi idõkben...

 


Gillian:
Ő Ogden szolgálója, a Pepin háza és a fogadó közötti út vezet a házához. Mindenre csak sopánkodik, és hangsúlyozza, hogy őneki aztán fogalma sincsen a dologról.

Tolmács:

Gillian: Pletykák a többiekrõl

Adriáról
"The woman at the edge of town is a witch! She seems nice enough, and her name, Adria, is very pleasing to the ear, but I am very afraid of her.

It would take someone quite brave, like you, to see what she is doing out there."

Az a nõ a város szélén egy boszorkány! Elég kedvesnek látszik, és a neve, Adria, is jól hangzik a fülnek, de én nagyon félek õtõle.

Valaki, egy merész kellene, mint te, megnézni, mit is csinál õ ott.

Cain-rõl
"Cain has been the storyteller of Tristram for as long as I can remember. He knows so much, and can tell you just about anything about almost everything."

Cain Tristram mesemondója, mióta az eszemet tudom. Olyan sokat tud, szinte mindenrõl el tud neked mondani bármit.

Farnham-rõl
"Farnham is a drunkard who fills his belly with ale and everyone else's ears with nonsense.

I know that both Pepin and Ogden feel sympathy for him, but I get so frustrated watching him slip farther and farther into a befuddled stupor every night."

Farnham egy részeges disznó, aki megtölti a pocakját sörrel, a mások fejét meg zagyvaságokkal.

Tudom, Pepin és Ogden igen megértõek vele, de rossz nézni, ahogy estérõl-estére egyre mélyebbre süllyed.

Griswold-ról
"Our blacksmith is a point of pride to the people of Tristram. Not only is he a master craftsman who has won many contests within his guild, but he received praises from our King Leoric himself - may his soul rest in peace. Griswold is also a great hero; just ask Cain."

Tristram lakói mind nagyon büszkék kovácsunkra. Szakmája igazi mestere, sok-sok díjat nyert már céhes versenyeken, de még Leoric király dícséretzét is kivívta - nyugodjék lelke békében szegénynek. Griswold hõs is; kérdezd csak meg Cain-t!

Ogden-rõl
"Ogden and his wife have taken me and my grandmother into their home and have even let me earn a few gold pieces by working at the inn. I owe so much to them, and hope one day to leave this place and help them start a grand hotel in the east."

Ogden és felesége befogadtak bennünket a nagymamámmal és még pár aranyárt munkát is adtak a fogadóban. Olyan hálás vagyok nekik, és remélem, egyszer elhagyhatjuk ezt a helyet és a segítségükre lehetek, hogy egy igazi szállodát nyissanak keleten.

Pepin-rõl
"Pepin saved my grandmother's life, and I know that I can never repay him for that. His ability to heal any sickness is more powerful than the mightiest sword and more mysterious than any spell you can name. If you ever are in need of healing, Pepin can help you."

Pepin megmentette a nagymamám életét, és tudom, ezt soha nem fizethetem vissza néki. Kórságot elûzõ képessége hatalmasabb erejû, mint a legacélosabb penge és titokzatosabb, mint bármely varázsige, amelyet csak meg tudsz nevezni. Ha valaha gyógyírt keresel bajaidra, Pepinhez bizton fordulhatsz.

Wirt-rõl
"I grew up with Wirt's mother, Canace. Although she was only slightly hurt when those hideous creatures stole him, she never recovered. I think she died of a broken heart. Wirt has become a mean-spirited youngster, looking only to profit from the sweat of others. I know that he suffered and has seen horrors that I cannot even imagine, but some of that darkness hangs over him still."

Wirt édesanyjával, Canace-szal együtt nõttem fel. Noha csak karcolásokat szerzett, amikor azok a titokzatos szörnyek elrabolták, de soha nem épült fel. Azt hiszem, megszakadt a szíve. Wirt gonoszlelkû fiú lett, aki a mások verejtékébõl húz hasznot. Tudom, el se képzelhetjük azt a sok szörnyûséget, amiken átment, de valami még mindig beárnyékolja lelkét.

 


 

Gillian: Mindenfélérõl

A nagymama jóslata
"My grandmother had a dream that you would come and talk to me. She has visions, you know and can see into the future.

Nagymamának volt egy álma, hogy te eljössz, és beszélsz velem. Látomásai vannak, tudod, a jövõbe lát.

 

 

A sebesült városlakó:
Szegényke ott fekszik a templom bejáratánál, és az összes dolga az, hogy ha ráklikkelsz, elmondja, hogy fogsz egy Butcher-t találni, azután meghal.

A tehenek:
Igen-igen, interaktívan bőgnek, de azért ha valakinek van türelme, van benne egy kis poén. Ha elégszer kattintasz egymás után a tehénre, a karaktered megunja, és elkezd méltatlankodni, mindenféle beszólásokat fogsz hallani.

 

 
Morzan
szerkesztő
 
 
 
Most itt vannak
 
nincsenek hozzászólások
Eddig 0 hozzászólás érkezett. Legyél Te az első!
 
töltés...
Hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be az oldalon!
Hozzászólások betöltése...
 

Diablo videók

 

Utolsó hozzászólások

 

Ajánló

 

Szavazás

Diablo képekben

 
 

Diablo a facebookon

 

A Diablo hírei

 

5 éves a Diablo és a Diablo Hungary

Bár mi tegnap lettünk hivatalosan 5 évesek, a Diablo III viszont ma! Szóval Boldog születésnapot mind a kettőnknek!
június 21. - diablohungary.hu

Betekintés: Challenge Rift

Mi az a Challenge Rift és milyen kihívásokat állít felénk? A Blizzard betekintőjének következő részét ezen kérdések feltárásának szánta.
június 21. - diablohungary.hu

Necromancer kampány animáció

Percekkel ezelőtt gurult ki a hivatalos facebook oldalra az alábbi videó, amely az új karakter kampányához tartozik. Sötétnek sötét, erősnek erős, mi kell még?
június 21. - diablohungary.hu

Minden amit a Season -ről tudni kell

Számos cikkben írtunk már arról, hogy mit is tartogat számunkra a 2.1 -es patch; volt már szó a season-röl is hírmorzsák keretében. Most azonban egy csokorba foglalva részletesen megnézzük miről is szól valójában és mi mindent tartogat számunkra.
január 30. - diablohungary.hu

Crusader Karakterbemutató

Üdvözöllek Kalandor! Ebben a bemutatóban megismerkedhetsz a Crusaderrel! Teljes leírást olvashatsz a Reaper of Souls új kasztjáról, amibe beletartozik története és összes eddigi skillje. Mindez teljesen magyarul. Frissítve a 2.1 -es javításnak megfelelően
január 30. - diablohungary.hu